Regulamin Drużyny

Szeregowa zostaje zwolniona rozkazem z drużyny w przypadku, gdy:
1. Harcerka nie wzięła udziału w 3 zbiórkach pod rząd bez konkretnego powodu.
2. Harcerka opuściła więcej niż 30% zbiórek zastępu, drużyny i innych akcji.
3. Harcerka przez dwa lata nie uczestniczyła w żadnym obozie i zimowisku.
4. Harcerka nie realizuje ustalonych zadań na stopień.
5. Harcerka nie płaci regularnie składek (raz na miesiąc, w trakcie zbiórki drużyny).
6. Harcerka w ciągu 4 miesięcy od pierwszej zbiórki nie skompletowała munduru. Nie utrzymuje go w stałej gotowości.
7. Harcerka nie spełnia sumiennie powierzonej funkcji w zastępie lub drużynie.
8. Harcerka nie oddała zgody od rodziców na uczestnictwo w zbiórkach.
Zwolnienie harcerki z drużyny zostaje uzgodnione i zatwierdzone podczas Rady Drużyny.

Zakres obowiązków funkcyjnych w drużynie 5 KDH „Błyskawica”.
Podzastępowa:
1. Spełnia wymagania szeregowej.
2. Przygotowuje się do uczestnictwa w kursie zastępowych.
3. Ma swój zakres zadań ustalony z zastępową, zadania te sumiennie spełnia.
4. Zawsze informuje o nieobecności na zbiórce, robi to odpowiednio wcześniej (do 2 dni przed zbiórką).
5. Ma własny wkład w życie zastępu i drużyny (konkretne zadania).
6. Odpowiada na kontakt z zastępową.
7. Systematycznie uczestniczy we wszystkich akcjach ZZ i Radach Drużyny
Zastępowa:
1. Spełnia zadania szeregowej.
2. Odpisuje na maile (w ciągu 24 godzin) i oddzwania (najpóźniej następnego dnia).
3. Oddaje plany pracy i inne w terminie ustalonym z drużynową.
4. Realizuje zbiórki zgodnie z planem pracy. Jeśli odwołuje zbiórkę informuje o tym zastęp i drużynową (do 2 dni przed zbiórką).
5. Wywiązuje się w terminie z zadań do których się zobowiązała.
6. Jeżeli nie może czegoś zrobić informuje o tym odpowiednio wcześniej.
7. Odpowiada za to, co robią harcerki w jej zastępie.
8. Systematycznie uczestniczy w zbiórkach ZZ i Radach Drużyny.
9. Bierze udział w co najmniej jednych warsztatach zastępowych w hufcu. Poszerza swoją wiedzę i umiejętności w inny sposób (np. przeczyta książkę dotyczącą prowadzenia zastępu lub inną)
10. Kształci swoją następczynie, przekazuje jej wiedzę i umiejętności.
11. Ukończyła Kurs Zastępowych organizowany przez hufiec.
Przyboczne:
1. Wypełniają sumiennie i terminowo powierzone im zadania.
2. Nie zaprzestają doskonalenia siebie samych, pracy nas sobą, realizują stopnie i sprawności na równi z resztą drużyny.
3. Współpracują bezpośrednio z drużynową, utrzymując z nią stały kontakt, informują o sytuacjach problemowych itp.
4. Swoją postawą dają przykład młodszym druhnom.
5. Przygotowują się do udziału w Kursie Metodyki Harcerek.
6. Stosują się do wymienionych powyżej postanowień, dotyczących zarówno szeregowych jak i zastępowych.
5 KDH "Błyskawica" im. K.K. Baczyńskiego © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony przez Blokotka